ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​យល់ព្រម​ទិញ​វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន ១២,៨ លាន​ដូ​ស​ – CEN