អភិបាល​រាជធានី អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បន្ត​អនុវត្ត​ឲ្យ​ហ្មត់ចត់ តាម​អនុសាសន៍​សម្តេច​តេ​ជោ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បី​ការពារ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN