ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ឈ្មោះ Sey Ha ចោទ​ស្នងការរង​ខេត្ត​កែប​មួយរូប​ថា ឲ្យ​ជួយ​រក​ស្រីក្មេងៗ​ដើម្បី​សប្បាយ ហើយ​មិនបាន​ឲ្យ​លុយ​ថ្លៃ​រក – CEN