បុគ្គលិក​កាស៊ីណូ​រលក​ធំ​ប្រមាណ​១០០​នាក់ ធ្វើ​កូដកម្ម​មិន​ចូលធ្វើ​ការងារ ទាមទារ​សុំ​ថៅកែ​បើកប្រាក់​ឈ្នួល មុន​ថ្ងៃ​កំណត់​ – CEN