ផ្អាក​ដំណើរការ​សាលារៀន​អន្តរទ្វីប​អាមេរិកាំង សាខា​ម៉ៅ​សេទុង និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសា អេ អាយ អាយ សាខា​ម៉ៅ​សេទុង ជា​បណ្តោះអាសន្ន – CEN