ការពន្យា​ពេល​ប្រារព្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​អូឡាំពិក ក្រុង​តូ​ក្យូ​នឹង​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ១,៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែមទៀត​ – CEN