ផ្លូវថ្នល់​ចំនួន​៣៨​ខ្សែ នៅ​ក្រុង​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប​ចាប់ដំណើរការ​សាងសង់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ព្រឹក​នេះ​ – CEN