បិទ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន រោងភាពយន្ត រោង​សម្តែង​សិល្បៈ និង​សារមន្ទីរ​ទូទាំងប្រទេស ដើម្បី​ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ – CEN