សូម​ប្រយ័ត្ន​កូនៗ​ផង​! ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ង​ងិ​ត​ភ្នែក បណ្តាលមកពី​ឥទ្ធិពល​វិទ្យុសកម្ម​ទូរស័ព្ទ បន្ទាប់​នាង​រៀន​តាម​អន​ឡាញ ថា​មិនត្រូវ​ដែរ​!? – CEN