បញ្ជា​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ​ ឲ្យ​ផ្អាក​ការជួបជុំ​មនុស្ស​ច្រើន និង​ការរៀបចំ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃ​ – CEN