ហួសចិត្ត​! ស្តេច​ប្រទេស​អេ​ស្វា​ទី​នី ជះ​លុយ​ជិត ១៧ លាន​ដុល្លារ ទិញ​ឡាន Rollys Royce ១៩​គ្រឿង និង BMW ១២០ គ្រឿង ធ្វើ​កាដូ​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​១៥​នាក់ ខណៈ​ប្រជាជន​ក្រ​ចង់​ដាច់ពោះ​ – CEN