អភិបាល​រាជធានី​អំពាវនាវ​ដល់​ម្ចាស់​ទីតាំង​ជួល និង​ផ្ដល់​សេវា​ផ្សេងៗ កុំ​កាត់លុយ ឬ​យក​លេស​ទាមទារ​សំណង​ពី​ម្ចាស់​កម្មវិធី ដែល​ត្រូវ​ពន្យារពេល​ដោយសារ​កូ​វីដ​១៩ – CEN