​ក្រុមគ្រួសារ​របស់ ឯកឧត្តម ឆែម សាវុធ អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ព​ន្ធា​គារ ជាង​១០​នាក់​មាន​ផ្ទុកមេរោគ​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ – CEN