ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា បាន​កោតសរសើរ​តួនាទី​យ៉ាងសកម្ម របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប ក្នុងការ​គាំទ្រ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ជាស​កល ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វីដ​-១៩ – CEN