រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន សរសើរ​ឥស្សរជន​ឆ្នើម​កម្ពុជា​២​រូប ដែល​រួមចំណែក​ជំរុញ​ចំណងមិត្តភាព​ប្រទេស​ជប៉ុន និង​កម្ពុជា​ – CEN