ជប៉ុន ប្រកាស​ពី​ការផ្ទុះ​ជំងឺផ្តាសាយបក្សី​ជាថ្មី​ – CEN