បើក​ផ្សារ​ទំនើប អ៊ី​អន​១ ឡើងវិញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២ ខែធ្នូ​នេះ​ – CEN