មកពី​ខេត្តស្វាយរៀង យកមក​រថយន្ត​មក​លក់​នៅ​ភ្នំពេញ ហើយ​នាំគ្នា​ចូល​ម៉ាស្សា​ម្ដុំ​ផ្លូវ​លេខ​២០០៤ ស្រាប់តែ​ស្រី​ម៉ាស្សា​បន្លំ​យក​អស់ ៥០០០$ – CEN