សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងចិន ​រកឃើញ​ស្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ចាញ់បោក​មេខ្យល់​ឲ្យ​ទៅ​រៀបការ​ប្តី​ជនជាតិ​ចិន ត្រូវបាន​គេ​បង្ខាំង​បិទ​សិទ្ធិសេរីភាព​ក្នុងការ​រស់​នៅឯ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN