ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ លួច​ម៉ូតូ​ដោយ​ប្រើ​រូបភាព ដាក់ចូល​ក្នុង​រថយន្ត​ដឹក​ចេញ ដើម្បី​បន្លំ​ភ្នែក​សមត្ថកិច្ច – CEN