រកឃើញ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​ចិន​ម្នាក់ មាន​ផ្ទុកមេរោគ​កូ​វីដ​១៩ ហើយ​ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេច​បិទ​អគារ​កាណាឌីយ៉ា – CEN