រថយន្ត​សង្គ្រោះ បុក​គ្នា​ជាមួយនឹង​ម៉ូតូ​សណ្តោង​រ៉ឺម៉ក​ស្លាប់​ម្នាក់ ឯ​តៃកុង​រថយន្ត​រត់​បាត់​ – CEN