កម្ពុជា​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម (​ក្រៅពី​អង្ករ​)​មាន​ចំនួន​៥​លាន​តោន​ក្នុង​រយៈពេល​១១​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០២០ – CEN