ក្រុមកម្មករ​ចិន​-​ខែ្មរ តវ៉ា​បិទផ្លូវ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន ជិន​យ៉ា​ស៊ី​ង ទាមទារ​បើក​ប្រាក់ខែ​ – CEN