ការស្រាវជ្រាវ​រក​ប្រភព​នៃ​ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​”​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា​” អាចជា​ក្រុម​វីរុស clad 19B ដែល​អាចមក​តំបន់​អាស៊ី អាហ្វ្រិក និង​អូស្ត្រាលី ដែល​បាន​ចរាចរ​ចូលមក​កម្ពុជា – CEN