វៀតណាម​៖ ជើងហោះហើរ​អន្ដរជាតិ​នឹងត្រូវ​បាន​ផ្អាក បើសិនជា​បំពាន​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​កូវ​ដី​១៩ – CEN