រយៈពេល​១០​ខែ​ឆ្នាំនេះ គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើតឡើង​២.៦៧៥​លើក ស្លាប់​១.៣៦៨​នាក់ របួស​៤.០០៧​នាក់​ – CEN