ផ្អាក​ការហាត់​ប្រាណ និង​លេង​កីឡា​គ្រប់​ប្រភេទ និង​ផ្អាក​ការចេញ​-​ចូល ក្នុង​បរិវេណ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ៧​ថ្ងៃ ពីថ្ងៃ​៧-១២​ធ្នូ – CEN