ដកហូត​ផលិតផល​ជា​ឱសថ​បំប៉ន​សុខភាព ហួស​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រើប្រាស់​ចំនួន ៤​ទូ​កុងតឺន័រ ស្មើនឹង ៣៣០​កេស របស់​ក្រុមហ៊ុន JIN HAE INVESTMENT CO.,LTD – CEN