ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​អនាម័យ​បន្ថែម និង​ជាពិសេស នៅតាម​ផ្សារ​ទំនើប ធនាគារ និង​កន្លែង​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​ ទប់ស្កាត់​ការចម្លង​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ បង្ការ​ការរីក​រាលដាល​ច្រើន​ចូលទៅក្នុង សហគមន៍ – CEN