គួរ​ឲ្យ​សោកស្តាយ​! នេះ​អាច​រូបភាព​ចុងក្រោយ​របស់​ក្មេងៗ​ឈរ​គោរព​ទង់ជាតិ​នៅមុខ​សាលា​អង្គការ​នេះ ព្រោះ​អង្គការ​នឹង​ប្រឈម​បិទទ្វារ​ទាំងស្រុង ដោយសារតែ​… – CEN