អង្គភាពបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រ បញ្ចេញកម្លាំងការពារសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរចេញទៅកម្សាន្តតាមកោះ – CEN