ការពន្យារពេលកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូចំណាយថវិកាអស់ ២,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក – CEN