បញ្ជូន​បុរស​៣​នាក់ ជួញដូរ​រក្សាទុក​និង​ថ្នាំ​ម៉ា​ទឹកកក​១១​ថង់ និង​សម្ភារៈ​ពាក់ព័ន្ធ​មួយចំនួន នៅ​កន្លែង​ផ្សេងគ្នា ទៅ​តុលាការ​ – CEN