ទើប​ចេញពី​ពន្ធនាគារ​ក្តៅៗ មក​ឆក់​ខ្សែក​បានសម្រេច​ហើយ តែ​រត់គេច​មិន​រួច ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​មូល​ដ្ឋា​ន និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឃាត់ខ្លួន នៅ​ស្រុក​សង្កែ – CEN