ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ លោកស្រី ឆែម សូ​នី​តា និង​លោក តាំង សេ​វិ​ន​អាប់ ត្រូវ​មក​ធ្វើតេស្ដ​ដោយ​យក​វត្ថុ​សំណាក និង​ពិនិត្យ​ឈាម​ – CEN