អគ្គិភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះ​លក់​សាំង​ដប​មួយកន្លែង​ជិត​រង្វង់ មូល​ក្នុង​ឃុំ​អូរត្រេះ​ – CEN