សម្លាប់មិត្តភក្តិព្រោះជម្លោះក្នុងការសេពគ្រឿងញៀន នៅខេត្តកណ្តាលមកសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ត្រូវអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួន – CEN