ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិ ចេញទៅកម្សាន្តតាមបណ្តាកោះមានចំនួនច្រើន នាឱកាសចូលឆ្នាំចិន (2 Video inside) – CEN