ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ-អន្ដជាតិ ទៅកំសាន្ដ​ខេត្តរតនគិរី ៣ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម និងកូរ៉េ ​ឆ្នាំ២០១៨​ កើនឡើង៥,៧ភាគរយ​ធៀប​ឆ្នាំ២០១៧​ – CEN