ស្ត្រីម្នាក់តូចចិត្តសង្សារក្បត់ចិត្តចងសម្លាប់ខ្លួន នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ – CEN