តំណាងរាស្រ្តអូស្រ្តាលីម្នាក់ រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពេលបង្ហោះរូបកាន់កាំភ្លើង – CEN