សាលាឧទ្ធរណ៍​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បើកសវនាការ​ជំនុំជម្រះ​លើ​បណ្តឹងសុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​របស់​សមាជិក​ក្រុម​ខ្មែរ​ថាវរៈ​ចំនួន​បីនាក់ និង​សមាជិក​សមាគមនិស្សិត​បញ្ញវន្ត​ខ្មែរ​ចំនួន​ពីរ​នាក់​ – CEN