សិស្សសាលា២នាក់ ៖ ស្លាប់ម្នាក់ របួសធ្ងន់ម្នាក់ ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួរឲ្យរន្ធត់ – CEN