មិន​សរសើរ​ម្តេចទៅ​! បងស្រី​ម្នាក់​ខំ​យក​ថវិកា 300$ ជូន​បុរស​អនាថា តែ​គាត់​បដិសេធ​ទទួលយក និង​ប្រាប់​ឲ្យ​យកលុយ​នេះ​ទៅ​… (​វីដេអូ​) – CEN