ចំការកៅស៊ូ​ជាង​៦០០​ហិកតា ដាំ​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​និង​សហគមន៍​នៅ​ស្រុក​រមាសហែក អំពាវនាវ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជួយ​រក​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក​និង​ក្រៅ​ស្រុក​ – CEN