តារាចម្រៀងម៉ាឡេស៊ី កំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដោយសារវីដេអូ ដែលមានអ្នករាំពាក់ម៉ាស់មុខឆ្កែ (Video inside) – CEN