ជនសង្ស័យ​២​នាក់ បានធ្វើ​សកម្មភាព​កាច់ក​ម៉ូតូ ពី​បុរស​ម្នាក់ ដែលជា​អ្នក​ត​ខ្សែកាប​ – CEN