គាំង​អស់ហើយ​! ម្ចាស់ផ្ទះ​បាន​ត្រឹម​ទ្រហោយំ រីឯ​អ្នកជិតខាង​ឆ្លេឆ្លា​ជាន់​តែ​ជើង​គ្នា ព្រោះ​គ្មាន​វិធី​ពន្លត់អគ្គីភ័យ​ដ៏​កំណាច ខណៈ​ទឹក​គីឡូ​ក៏​បើក​អត់​ចេញ​ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN