កញ្ញា​ស្រស់ស្អាត​ជា​កូន​គ្រូ​របស់ ពូ​ទីន ឈរ​ជា​បេក្ខភាព​ប្រធានាធិបតី​ – CEN